RMA Hakemuslomake

Yhteystiedot


Tuotteen tiedot

Löydät tuotekoodin kuitin rivien ensimmäisestä sarakkeesta.
Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti käyttämäsi kokoonpano, testiohjelmat sekä vian ilmenemistilanne.
Mahdollista rahallista hyvitystä varten Ei pakollinen
Mikäli kyseessä tietokoneen huolto ja vian todennus/korjaus vaatii pääsyn asennettuun käyttäjärjestemään. Ei pakollinen